Informace pro rodiče

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

I-3-3_II-4-1_setkani_s_rodici_zapis-1.docx (115613)

--------------------------------------------------------------------------------

Pozor! Změna ohledně pracovní doby v MŠ!

Důvody :

-  zákon o pedagogických pracovnících ( překrývání učitelek po dobu 2,5 hodiny )

- dohoda o pracovní době s rodiči  na třídní schůzce

- účast všech rodičů nutná - budeme hlasovat , jak pracovní dobu o 15 minut zkrátit

- další důvod- máme odloučené pracoviště - hasičská na Tyršově nám.

- bude přijata nová učitelka- na kterou již bude město peníze doplácet, aby se neporušoval zákon

- zákon byl schválen, ale peníze do rozpočtu stát nedává, proto bylo dohodnuto s městem dofinancování 6. učitelky, aby stávající kapacita 

  mateřské   školy byla zachována

- pracovní doba bude nastavena tak, aby se učitelky překrývaly, ale 15 minut nám  do rozvržení pracovní doby nejde zahrnout

- pište nám na naší e-mailovou adresu podněty, jak by jste si představovali v mateřské škole pracovní dobu

- na třídní schůzce se pak odhlasuje podle většiny rodičů - jak pracovní dobu upravit

Příklady :

                  6,15 - 16,15

                  6,30 - 16,30

                  6,45 - 16,45

                  7,00 - 17,00.....atd.....

Podle Vašich podnětů- pak vyhodnotíme situaci a na třídní schůzce vše rozhodneme

Děkujeme za pochopení, děkujeme městu za to, že zachovává stávající kapacitu v mateřské škole a 6. učitelku dofinancuje.

Hana Beránková, ředitelka MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co dítě potřebuje do MŠ?

- pevné bačkorky

- pyžamo na spaní

- náhradní oblečení

- náhradní spodní prádlo

- vhodné oblečení pro pobyt venku vzhledem ke klimatickým podmínkám

- oblečení pro pobyt ve třídě (vzdušné, pohodlné)

- ochranou pokrývku hlavy pro pobyt venku

- holinky

- pláštěnka

- kartáček na zuby + zubní pastu

 

Děti při příchodu do MŠ předávejte paní učitelce ve třídě!


Nepřítomnost vašeho dítěte omlouvejte nejpozději do 7:30 hodin ráno telefonicky, e-mailem, osobně nebo zápisem do sešitu v šatně. V případě, že tak neučinítě, dítě nebude mít omluvenou stravu.

Stejné je nahlašování dětí po nemoci nebo nepřítomnosti z jiných důvodů a víte, že jej přivedete do školky. Příchod nahlaste předem, nejpozději v den nástupu do 7:30h formou uvedenou výše. Pokud tak neučiníte, dítě nebude přijato k předškolnímu vzdělávání z důvodu, že již vámi odhlášenou stravu nebude mít znovu přihlášenou a s dítětem nebude počítáno.

Při nástupu po nemoci přineste potvrzení od lékaře.

 

Děti přivádějte do mateřské školy od 6:15 do 8:30. Provoz MŠ je 6:15- 16:15 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desatero pro rodiče-dokument.docx (23,9 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Kontakt

MŠ Hostomice, okr. Beroun

Bubenická ul. 105 267 24 Hostomice IČO:47559454 č. účtu: 364817329/0800

724 731 690 Bubenická ul. 105
724 731 697 Tyršovo nám. 458Navštivte stránky města https://www.hostomice.cz/Nová rubrika

V této rubrice nejsou žádné články.