Informace pro rodiče

Mateřská škola má další e-mailovou adresu:

- pro kontakt s ředitelkou:

ms.hostomice@seznam.cz

- pro OMLUVENÍ dětí a kontakt s učitelkou:

hostomiceskolka@seznam.cz

- pro kontakt s maminkami ze Spolku / kult. akce /:

Spolek.hostomice@seznam.cz

---------------------------------------------------------

Co dítě potřebuje do MŠ?

- pevné bačkorky

- pyžamo na spaní

- náhradní oblečení

- náhradní spodní prádlo

- vhodné oblečení pro pobyt venku vzhledem ke klimatickým podmínkám

- oblečení pro pobyt ve třídě (vzdušné, pohodlné)

- ochranou pokrývku hlavy pro pobyt venku

- holinky

- pláštěnka

Vše žádáme podepsat!

 

Děti při příchodu do MŠ předávejte paní učitelce ve třídě!


Nepřítomnost vašeho dítěte omlouvejte nejpozději do 7:30 hodin ráno telefonicky, e-mailem, osobně nebo zápisem do sešitu v šatně. V případě, že tak neučinítě, dítě nebude mít omluvenou stravu.

Stejné je nahlašování dětí po nemoci nebo nepřítomnosti z jiných důvodů a víte, že jej přivedete do školky. Příchod nahlaste předem, nejpozději v den nástupu do 7:30h formou uvedenou výše. Pokud tak neučiníte, dítě nebude přijato k předškolnímu vzdělávání z důvodu, že již vámi odhlášenou stravu nebude mít znovu přihlášenou a s dítětem nebude počítáno.

Při nástupu po nemoci přineste potvrzení od lékaře.

 

Děti přivádějte do mateřské školy od 6:15 do 8:30 hod, předškoláci do 8.00 hod.

Provoz MŠ je 6:15- 16:15 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desatero pro rodiče-dokument.docx (23,9 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Kontakt

MŠ Hostomice, okr. Beroun

Bubenická ul. 105 267 24 Hostomice IČO:47559454 č. účtu: 364817329/0800

724 731 690 Bubenická ul. 105
/ Modráskové, Žluťáskové /
724 731 697 Tyršovo nám. 458
/ Ohniváčci /Navštivte stránky města https://www.hostomice.cz/Nová rubrika

V této rubrice nejsou žádné články.