Školní vzdělávací program rok 2019/2020

Poznáváme svět - všichni

 

Motto: "Jsme živou silou vesmíru,

             v každém okamžiku máme moc si zvolit

             kým a čím chceme v tomto světě být."

                                                      Eckhart Tolle

 

Filosofie a strategie školy 

                                             - aneb kam směřujeme

Vize : Naše škola je místem, kde radost je žít,

          když se v ní budeme vždy rádi mít.

          Ve škole všem žije se vesele,

          jsme všichni dobří přátelé.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací projekt "Poznáváme svět - všichni" je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělávání.

Z našeho vzdělávacího programu je patrné, že do popředí našeho úsilí stavíme mezilidské vztahy.

Naše mateřská škola nemá speciální zaměření, ale vychází z osobnostně - orientačního modelu a z etiky. To znamená, že dítě přijímáme takové, jaké je a rodiče i děti jsou nám rovnocennými partnery. Uvědomujeme si, že v předškolním věku se v dětech utvářejí mravní a etické vlastnosti, základy sociálního chování, kterými budou vybaveny po celý život. Tento projekt umožňuje dítěti vnímat "svět"v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

"Poznáváme svět- všichni"

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti na sebe navazujících integrovaných bloků:

1. Svět lidí

2. Svět přírody

3. Svět poznání

4. Svět zdraví

5. Svět radosti


Kontakt

MŠ Hostomice, okr. Beroun

Bubenická ul. 105 267 24 Hostomice IČO:47559454 č. účtu: 364817329/0800

724 731 690 Bubenická ul. 105
/ Modráskové, Žluťáskové /
724 731 697 Tyršovo nám. 458
/ Ohniváčci /Navštivte stránky města https://www.hostomice.cz/Nová rubrika

V této rubrice nejsou žádné články.